ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ІМІДЖЕВИХ ПРОЕКТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • Основними завданнями відділу є:

Забезпечення реалізації на території області державної політики з питань фізичної культури і спорту.

Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з питань реалізації державної політики стосовно фізичної культури і спорту.

Розроблення та виконання обласних комплексних та цільових програм розвитку фізичної культури і спорту.

Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури і спорту.

Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

Сприяння міжнародному співробітництву з питань фізичної культури і спорту.

 

  • Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням.

Розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.

Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Міністерства України у справах, сім’ї, молоді та спорту.

Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

Затверджує положення про змагання та проводить обласні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту.

Комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

Здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл.

Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази.

Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським і дефлімпійських чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України.

Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

Вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, здійснює контроль за їх діяльністю.

Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, законодавства з питань фізичної культури і спорту, стандартів спортивної класифікації.

Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

Реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами області та вносить в установленому порядку Міністерству України у справах, сім’ї, молоді та спорту подання щодо їх затвердження.

Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури і спорту.

Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.

Сприяє обласному центру “Інваспорт” та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

Вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.

Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність.

Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні.

Координує діяльність структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту районних державних адміністрацій.

Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

Ми на Facebook

Актуальне
НАКАЗ про затвердження норм витрат на проіведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік.
НАКАЗ про затвердження норм витрат на проіведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік. ...Читати повністю

Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (річна). 2016 рік
Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (річна). 2016 рік Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (регіони) Звіт ...Читати повністю

ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 248
ПОСТАНОВА Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 30 березня 2016 р. № 248 ...Читати повністю

Роз’яснення Мінмолодьспорту щодо фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Лист Міністерства молоді та спорту України про фінінсування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Лист Міністерства молоді ...Читати повністю

Проект Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту
Проект Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту ...Читати повністю

Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки від 07.07.2014 №2212/798
Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки "Про затвердження форм Свідоцтва про закінчення ...Читати повністю

Навчальні програми з видів спорту
Навчальні програми з видів спорту ...Читати повністю

Наказ № 30.07.2013 № 37
НАКАЗ Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ...Читати повністю

Анонси
No articles to show